Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 500 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Södertörns scoutdistrikt och i Scouterna samt i världsscoutorganisationerna, WOSM (pojkar och flickor) samt WAGGGS (bara för flickor).