Kårstämma söndagen den 11 mars klockan 10

Alla medlemmar är välkomna till årets kårstämma, söndagen den 11 mars klockan 10 i scoutstugan i Fornuddsparken.

Alla handlingar finns här: http://trollbacken.scout.se/for-scouter/karstamma/karstamma-2018/